highstreams.blogg.se

Analys av den stora konspirationen i Göteborg

Publicerad 2015-05-26 16:15:00 i Allmänt,

Motståndet mot Västlänken, och för all del mot trängselskatten, har utvecklats till att uppfylla alla de kriterier som behövs för att definiera begreppet konspirationsteorier.

I argumentationen på debattsidor, insändarsidor och framförallt på Facebooksidorna hävdas att det handlar om en stor sammansvärjning, där etablissemanget slutit sig kring en lösning där de inte sällan har personlig eller politisk vinning av beslutet om Västsvenska paketet. Därför har dessa personer inte någon trovärdighet. Med allt de säger finns en baktanke och de försöker manipulera “folket”. Det de säger anser konspirationsteoretikerna helt enkelt är osanning.

I “konspirationen” kring Västlänken och trängselskatten ingår de beslutande politikerna i regeringen (även förra), en stor del av riksdagen, de ledande regionpolitikerna i Västra Götaland och Halland, samt de etablerade partierna i Göteborgs stad. Exempel på fler som ingår är Västsvenska Handelskammarens chef Johan Trouvé och framförallt Trafikverkets personal och experter under ledning av Västlänkens projektledare, Bo Larsson.

Handgångne män

När någon skriver eller säger något om Västlänken är de konspirationens handgångne män, såsom trafikreportern på GP, Ulf Nyström, eller krönikörer som Carin Hjulström senast .

Till exempel när GP 25 maj publicerade en artikel av Ulf Nyström där experter från KTH sågade förslaget om station i Gårda istället för Västlänken, skrevs genast kommentarer på trafikbloggen och på FB-sidorna. Ett urval:

“Det är ju Ulf Nyström som skrivit artikeln och därmed kan man ta innehållet med en hink salt”

“Ulf Nyström, känd Västlänkskramare, har lyckats ta reda på två f.d. professorer som är för VL och mot Gårda”

“Hahaha! Köp inte detta heller. Kvalificerat fejk! Skulle dessa två nissarna som fakturerat GP minst 100.000 pengar vara trovärdiga?”

 Faksimil från gp.se 26 maj 2015

Mest personangrepp

Det går knappast att hitta någon bland de hundratals kommentarerna som tar upp vad som står i artikeln, utan de riktar in sig på att förtala och förminska såväl reportern som de intervjuade. Nästan alla som skrivit debattartiklar som är positiva till Västlänken och trängselskatten kan nog vittna om samma sak: Replikerna riktar mycket mer in sig på att förminska personen som skrivit än själva sakinnehållet.

Detsamma gäller Carin Hjulströms krönika i GP 24 maj. Hon sorterades genast in under begreppet handgånge män och beskylldes för att ha skrivit krönikan på uppdrag av konspiratörerna. Det är inte lätt, om det ens går, att hitta kritik mot det Carin Hjulström skrev. Den massiva storm som utlöstes i kommentarsfälten samt på Västlänksmotståndarnas Facebooksidor handlade istället om personen Carin Hjulström:

“Här var det en vinkling som var goddagyxskafthjulström. Verkar inte att hon förstått varken VL eller dess motståndare eller deras motiv”

GP gräver sin egen grav när man tillåter detta trams”

“Säger mer om Carin Hjulström än om gubbarna”

Christer Lövkvist, pensionerad reporter på GP: “Carin Hjulström, snart 52, angriper vita medelålders män för deras ideella engagemang. Tröttsamt! Själv säljer hon sig till vilket PR-jippo som helst”

“Vem är Karin julström? Kompis med Farbror Bosse? Säkert gift med en grinig gubbe”

Oklart hur konspirationen hålls samman

Hur denna enorma konspiration hålls samman är oklart. Hur den ännu inte avslöjats är ett stort frågetecken. Men att konspirationen existerar, det får man höra/läsa på facebooksidor, i debattinlägg och insändare samt från ledande företrädare som förre moderaten Martin Wannholt och centerpartisten Joakim Rosdahl samt flera gamla moderata kommunalråd.

En konspirationsteori är en teori om en komplott, en sammansvärjning eller en konspiration. Ordet konspiration kommer av latinets conspirare som betyder ungefär “andas tillsammans”. Grunden för berättelsen är att den omfattar mäktiga och inflytelserika personer som antas ha stora resurser till sitt förfogande. De samarbetar i hemlighet för att, oftast, nå personlig vinning i form av pengar eller politisk makt.

Genomskådat konspirationen

Men det som är typiskt för konspirationsteori är att det finns ett antal personer som genomskådat sammansvärjningen. Dessa konspirationsteoretiker ser som sin uppgift att avslöja sanningen för allmänheten, som är förd bakom ljuset. Konspirationsteoretikerna upplever sig hela tiden vara pressade till tystnad på grund av sin kunskap. Det finns en kärntrupp som nästan tagit som sitt kall att avslöja konspirationen och ställa allt tillrätta (dvs stoppa Västlänken). De lägger ner otroligt mycket tid, publicerar egna teorier och “fakta” och eftersom Facebookgrupperna inte är öppna behöver de inte debattera med experter. Istället blir de påhejade av sina medlemmar och egona och kampviljan växer. (Läs min artikel från 24 maj om sekter på denna blogg.) 

Så fungerar konspirationsteorierna

I allmänhet tenderar konspirationsteorier att antingen bara ha ett korn av sanning i sig eller vara helt felaktiga. Ibland kan konspirationsteorier användas för att skada politiska motståndare, medan det i andra fall handlar mest om människors fantasi och en vilja att förstå det svåra och få andra att förstå samma sak.

 
 Inte ens Sveriges infrastrukturminister har någon trovärdighet bland konspirationsteoretikerna.

Sammansvärjningar som omfattar många är sårbara. De spricker oftast väldigt fort. Det finns därför all anledning att vara skeptisk till teorier om större sammansvärjningar.

Den som tror på en konspiration tycker att den är uppenbar, det som sägs är självklart, medan den utomstående har svårt att se något som helst samband mellan de “fakta” som används som bevisning för konspirationen.

Bevisföringen sker baklänges

Det är ganska ofta som bevisföringen av konspirationsteorier sker baklänges. Det görs genom att man försöker visa att påstådda svagheter och felaktigheter eller alternativa tolkningar i sakens verklighetsbeskrivning med automatik bevisar konspirationen.

Personer som redan tagit till sig konspirationsteorin tenderar att rakt av köpa de påståenden som hör till teorin. På samma sätt förkastar de rakt av påståenden som motsäger dem. Det är på det viset som tron på en konspiration förstärks. Det blir nästintill omöjligt att diskutera eller debattera sakfrågan för en utomstående.

De båda forskarna Joseph E Usccinski och Joseph M Parent, verksamma som docenter vid University of Miami, har i “American conspiracy theories” (Oxford University Pres) beskrivit flera centrala konspirationsteorier. Även om det handlar om andra fall än Västlänken, amerikanska fall, kan det för den intresserade vara en god idé att läsa deras analyser av konspirationsteori.

De båda forskarna menar bland annat att utvärderingar av oberoende observatörer måste tas på allvar, medan konspirationsteoretiker vanligen nöjer sig med det som stärker deras teser. De vill gärna avvisa alla andra fakta som delar av konspirationen. Det blir en hopplös rundgång av fakta, vars labyrint inte har någon utgång.

Kan vara vem som helst

En av de mer överraskande saker forskarna funnit är att konspirationeteoretikerna inte följer någon specifik mall. Det är ofta vanliga personer, män och kvinnor, men fler lågutbildade än högutbildade, fler med låg än hög inkomst. Könsfördelningen är ganska jämn, liksom politiska sympatier. Det motsäger det som vanligen sägs i Göteborg att det mest är griniga äldre män med för mycket fritid som kämpar mot Västlänken.

I grupperna mot Västlänken finns flera etablerade namn. Förutom politiker som Martin Wannholt också några högt utbildade. En av de som framträtt en del mot slutet är fysikprofessorn Ann-Marie Pendrill, som skrivit debattartiklar och inlägg som bekräftar den här texten. Medan hon i sitt arbete måste vara extremt noga med vetenskapliga rön och källor, har hon som konspirationsteoretiker i Göteborg släppt kraven på vetenskaplighet. Ett exempel på hur konspirationsteori ändrar människors beteende i grupp.

Carin Hjulström har mycket rätt i sin artikel. Så många timmar, så mycket kraft och så mycket engagemang som läggs mot den så kallade konspirationen. Denna kraft kunde användas till andra viktiga frågor istället. Men en faktor som säkert spelar in är att många människor faktiskt mår bra av att tillhöra en grupp där de kan få göra sin röst hörd och heja på sina fränder.

Anders Högström

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela