highstreams.blogg.se

Johnny Magnusson har rätt: Det är som en religiös sekt

Publicerad 2015-05-24 12:48:00 i Allmänt,

 
Faksimil GP 24 maj 2015. Artikelförfattare: Carin Hjulström
 
Ska man uppröras över att moderaternas regionråd Johnny Magnusson kallar Västlänksmotståndarna “…en religiös sekt” i GP?

Kanske inte.

Reaktionerna från den här gruppen liknar i mångt och mycket hur en sekt brukar agera. Senaste exemplet på detta är gallaspridandet över Carin Hjulström efter hennes krönika i GP 22 maj med rubriken: “Västlänken - silade mygg och svalda kameler”. Reaktionerna på Facebook riktar sig inte mot innehållet i första hand, utan mot Carin Hjulström, vilken dålig människa hon är och GP, som publicerar “sån skit”.

Med en sekt menas en grupp människor som är sammanknutna av en ideologi och leds av en eller flera ledare.. Ordet sekt kommer från latinets secta (ideologi, princip filosofisk skola m fl betydelser). Sekter var förr i första hand religiösa, men i dagens sekulariserade samhälle också politiska eller andra grupper.

Härskarteknik

Ord som sekt, sekterism eller sektledare används ofta i förklenande syfte, men ursprungligen användes orden för att betona extrema åsikter, avvikande livsstil eller starkt ledarskap.

I de flesta sekter finns ett ledarskap eller härskarteknik som medlemmar och ledare utövar mot varandra. Det förekommer i olika hög grad. En del sekter är mer förtryckande  än andra.

Max Weber är en av pionjärerna inom sektforskning. Han har diskuterat sekters väsen bland annat i sin bok Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. Enligt honom karakteriseras en sekt av att den baseras på gemenskap för de personligt kallade, dvs inte som en kyrka utan som en sekt. Alla får vara med som är renläriga, hängivna den “rätta läran” och är trofasta mot gruppen. Till exempel var baptisterna en tidig protestantisk sekt enligt denna definition, men inte de större trossamfunden kalvinister, pietister eller metodister.

De som följt facebooksidorna “Stoppa Västlänken nu”, “Vi som vill ha Martin Wannholt kvar som kommunalråd i Göteborg” och “Västsvenska folkinitiativet” får ganska fort samma intryck. Sidorna är öppna enbart för registrerade personer som har samma åsikter. Om någon har en ifrågasättande eller avvikande åsikt blir personen omgående blockerad. Inom det kommunala partiet Vägvalet finns liknande tendenser, men som parti måste man använda andra koder för att legitimera sin roll även i fortsättningen. 

Stämningen piskas upp

Ett sådant förfarande som på hemsidorna gör att stämningen piskas upp av likasinnade och liktänkande så gott som dagligen. Tonen blir hätsk. Ju hårdare kommentarer, desto mer beröm. Ingen säger emot. Alla håller med. Allt som produceras är jättebra, allt utanför gruppen är kass.  

I boken Att leka med elden skriver Karl-Erik Nylund  att det finns fyra kriterier på en sekt:

Den är sluten och manipulativ

Medlemmarna anser att de har den absoluta sanningen

Ledarstilen är auktoritär

Skarp åtskillnad mellan “goda medlemmar och “onda icke-medlemmar”

De tre sidorna befolkas av ungefär samma personer, åtminstone i kommentarsfälten, vilket gör att budskapen är i stort sett identiska på de tre sidorna. Många återfinns också på Vägvalets facebooksida.

Sekter är ofta karismatiska, vilket i det här fallet betyder att det finns idoler och att dyrka dessa är en stor del av arbetet i grupperna. Grundaren brukar få status som en profet och i det här fallet får väl Vägvalets grundare och partiledare Theo Papaioannou det epitetet. Han fick konkurrens av Martin Wannholt, den utsparkade moderaten, månaden före valet 2014. Den idolstatus Wannholt uppnådde på kort tid är exempellös. Allt Martin Wannholt säger och gör hyllas med superlativer, men framförallt är hans person upphöjd till skyarna. Om seden att kasta lagerblad framför profetens fötter hade funnits kvar hade hans sektmedlemmar med glädje smyckat hans väg hela sträckan från Götaplatsen till Gustav Adolfs torg vid demonstrationerna som hållits.

Ibland uppmanas på dessa facebooksidor att gå in på motståndarsidans sidor och kampanja. Dessa sidor är nämligen som regel öppna för avvikande åsikter. På dessa sidor förs inte sällan en riktig debatt.

Sekt ja, men inte religiös

I takt med sekulariseringen har nya politiska och kulturella sekter uppkommit. De har samma struktur som de religiösa sekterna, men med en annan lära. Många grupper, organisationer och föreningar har drag av en sekt, men de kanske inte alltid uppfyller alla kriterier.

I artikeln med Johnny Magnussons skarpa reaktion hänvisar han också till GP:s insändarsidor för att visa på motståndarna som en religiös sekt. Han har rätt i att många av insändarskribenterna återfinns på ovanstående facebooksidor. Inte sällan är det de själva som berättar att de skickat in insändaren till GP, med anonym avsändare eller under eget namn.

Som en religiös sekt, säger Johnny Magnusson. Är det så? Ja, det är i varje fall väldigt nära.. Men de organiserade Västlänksmotståndarna uppvisar alla kriterier för en sekt om man tar bort religionen. Överlevnaden handlar i stort sett om hur tidningarna GT och GP ger sekten utrymme. Hittills har framförallt GT, men också GP:s debatt- och insändarredaktion, givit den support som behövs för att hålla liv i brasan.

I nästa del av artikelserien ämnar jag skriva under rubriken: “Vilka ligger bakom den stora konspirationen i Göteborg?”

Anders Högström

 

Litteraturtips:

Litteratur som rekommenderas i ämnet (förutom de i texten nämnda):

Karl-Erik Nylund (2004): Att leka med elden; sekternas värld

Charlotte Esse´+en (2008): Sektbarn

Claes Svahn (2007): Sekter och hemliga sällskap i Sverige och världen

Göran Gustavsson (1991): Tro, samfund, samhälle

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela