highstreams.blogg.se

Nyttigt att lära sig att förlora - och vinna

Publicerad 2015-11-28 20:26:40 i Allmänt, Fotboll, Sport,

Svenska Fotbollförbundet har beslutat att man inte får räkna tabeller och utse seriesegrare i fotboll för barn upp till 13 år. Vi får väl se hur resultatet av detta blir. Jag tror inte på detta. Däremot tror jag på att man sätter mål för varje åldersgrupp i termer av teknik, spelförståelse, så småningom spelsystem och taktikkunnande. Detta försökte jag och några till införa i Trollhättans FK, där jag jobbade på 1970- och 1980-talen. Vi gjorde ett program, där det angavs vad målet skulle vara för varje åldersgrupp och drog ihop alla ungdomstränare och övriga ledare på en tvådagarskonferens på Ljungskile Folkhögsskola. För många föräldrar som ledare Mottagandet där var okay, men det gick inte att få det att fungera i praktiken. Det var alltför många föräldrar som var ledare. Många av dem hade inte spelat fotboll. Deras grundkompetens var för låg och de återföll så gott som alla till det gamla beteendet, där segrarna var viktigast och en utslagning alltför tidigt blev följden. Jag har fortfarande kvar det program vi tog fram i slutet på 70-talet. Jag tittade på det för ett par månader sedan och tycker fortfarande det är riktigt bra. Kommer färre att vilja spela fotboll? Men min farhåga inför SFF:s beslut är att det blir väldigt många färre som vill spela fotboll i yngre åldrar och väldigt mycket färre föräldrar som vill vara ledare. Trots allt har tävlingsmomentet en stark funktion. Alla kan inte vinna. Alla kan inte bli Zlatan. Men det kan vara viktigt att lära sig att förlora, vilket ju är 50% av verksamheten, som en fostran för ett framtida vuxet liv. Jag skulle vilja att det fann en modell likt den vi försökte skapa, som gav de som fullföljde säsongen et bevis på vad de lärt sig och att det var det viktiga. Men spela fotbollsmatcher innebär att göra mål och vinna eller förlora. Det är liksom spelets idé och det är inte för inte som det är den, inte bara idrott, utan den aktivitet i världen lockar flest utövare och lockar flest engagerade supportrar och störst publik - överlägset. OS är t ex ett betydligt mindre världsarrangemang än VM i fotboll. Ta inte bort spelets idé! Det logiska borde vara att skapa ett program för kunskapsutveckling, premiera detta och starta föräldraprogram som stödjer en sådan idé. Alla behöver lära sig förlora. Alla behöver också lära sig vad det betyder att vinna. Att ta bort spelets idé leder inte dit. http://www.dn.se/sport/fotboll/beslut-inga-segrare-ska-utses-i-barnfotboll/

Västlänken kommer att byggas

Publicerad 2015-11-25 18:25:00 i Allmänt,

Pendeltågstunneln Västlänken kommer att byggas i Göteborg och sträckningen för den är bestämd. Ingen instans kommer att pröva Västlänkens vara eller inte vara.

Det finns grupper samt kommunalrådet Martin Wannholt och partiet Vägvalet som påstår något annat, men de har fel. Därmed lurar de människor att tro att Västlänken kan stoppas.

Så här ligger det till:

26 juni 2014 beslutade regeringen om tillåtlighet för Västlänken. Inför det beslutet fanns underlag om alternativa sträckningar, påverkan på natur- och kulturmiljö samt samhällsnyttan. Regeringens beslut innebär att Västlänken kommer att byggas och att korridoren för sträckningen är klar. Ingen överklagade detta beslut (Högsta förvaltningsdomstolen kan granska om lagreglerna följts) som har vunnit laga kraft.

Järnvägsplanen

nästa steg ska Trafikverket beskriva i detalj hur Västlänken ska byggas. Det gör man i en järnvägsplan. Den har genomgått samrådsförfarande och granskats av Länsstyrelsen som gett sitt bifall efter kompletterande uppgifter och justeringar gjorda av Trafikverket.

I nästa steg ska Trafikverket fastställa järnvägsplanen.

Trafikverket behöver dock ett antal tillstånd för att uppfylla de krav som ställs på tillståndspliktig vattenverksamhet. Det är Mark- och miljödomstolen som utfärdar sådana tillstånd, där villkoren sätts upp. Deras beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Detta hävdar Wannholt med flera betyder att Västlänken där kan stoppas men de har fel. Så här skriver Högsta Domstolen om när regeringen ger tillåtlighet:

“När regeringen tillåtit en verksamhet är den frågan avgjord och ska inte ingå i den efterföljande prövningen av tillståndet. Tillståndsmyndigheten ska alltså begränsa sin prövning till de frågor som regeringen inte prövat eller med andra ord innehållet i tillståndet och villkoren för detta.”

Detta står att läsa i HD:s beslut i mål nr T3158-12, som handlar om Nordkalks begäran om kalkbrytning på Gotland. Kommunalrådet Wannholt med flera har hänvisat just till denna dom i Göteborgs-Posten, men de har inte kunnat skilja på när regeringen ger tillåtlighet och när Miljööverdomstolen ger tillåtlighet i Natura 2000-områden.

Högsta förvaltningsdomstolen, vars beslut inte kan överklagas, slår också fast “att tillståndsprövningen i ett fall som detta ankommer på miljödomstolen när det gäller vattenverksamhet och på länsstyrelsen när det gäller verksamheter som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område” samt att “länsstyrelsen och domstolarna är bundna av regeringens tillåtlighetsbeslut i fråga om lokaliseringen av vägen till en viss korridor.”.

Att Västlänken kommer att byggas och med den sträckning som redovisats är alltså helt klart.

Det betyder att den påverkan engagerade miljöorganisationer och andra sakägare har kvar är att överklaga detaljer i den järnvägsplan som snart kommer att fastställas samt, i den mån man är sakägare, kan överklaga de tillstånd som Mark- och miljödomstolen kommer att ge under 2016-2017. Järnvägsplanen kan överklagas till regeringen.

Någon möjlighet att överklaga själva Västlänken finns inte.

Det stora engagemang vissa grupper visar borde alltså rikta in sig på att stadsmiljön kring Västlänken blir så bra som möjligt. Här finns alla möjligheter att vara med och påverka.

Det finns det inte om Västlänkens vara eller inte vara.

GP Ledare hånar de som försvarar öppenheten

Publicerad 2015-11-17 14:30:29 i Allmänt,

Att som GP Ledare håna de som försvarar öppenheten, friheten och människors lika värde som i ledaren 17 november 2015 är högst anmärkningsvärt. Det GP Ledare gör är att förringa de värden som den amerikanska konstitutionen, den franska konstitutionen och den svenska grundlagen bygger på. Dessa värden har man slagits för i det amerikanska inbördeskriget och i den franska revolutionen. I Sverige har de liberala med stöd av socialdemokratin politiskt slagits för samma värden.
Istället beskriver GP Ledare en lösning som liknar den Orban i Ungern valt, det Ungern som järnrörsmannen Erik Almkvist flyttat till och som av SD beskrivits som det enda förnuftiga landet i Europa. Där har öppenheten beskurits kraftigt, censurlagar har infört och på tur står en grundlagsändring som skulle ge Orban närmast diktatorbefogenheter.
Tidigare har såväl Alice Teodorescu som Adam Cwejman på GP Ledares Facebooksida förklarat att GP fortfarande är en liberal tidning. Förklara då den här ledaren utifrån ett liberalt perspektiv?
I dagens tidning finns två sidor längre fram, på GP Debatt, ett debattinlägg signerat Birgitta Olsson och Cecilia Wikström. Den artikeln är precis vad man skulle förvänta sig på en liberal ledarsida, inte den konservativa, med liberaler raljerande, text som Susanna Birgersson åstadkommit.
Att hon också, som vanligt, lyckas få in flyktingkrisen i sammanhanget är bara väntat. I hennes text varnas för att det av allt att döma slinker med ett okänt antal IS-krigare och andra jihadister i flyktingströmmen. Försåtligt! Men varför ge flyktingarna skulden? Är inte terroristerna redan här? Var inte de flesta (alla?) terroristerna i Paris franska medborgare? Vill fler ta sig hit, varför ta den svåraste och långsammaste vägen genom hela Europa när det finns gott om falska pass och flyg t ex?
Nej, GP Ledare har gått för långt, så långt att man inte kan kalla GP en liberal tidning! Men så har det varit en längre tid nu.
 
http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2898469-susanna-birgersson-oppenhetens-varsta-fiender
 
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2898447-wallstrom-tar-du-fighten-med-orban-i-morgon-

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela